د هیواد سندرغاړی، د هیواد او لویدیځ (یا په ساده توګه هیواد) او ټیلیلیل موسیقي په نوم هم پیژندل کیږي، د مشهور موسیقۍ یوه بیلګه ده چې د 1920 په لومړیو کې په متحده ایاالتو کې رامنځ ته شوې. دا جشن له جینزونو لکه لوک موسیقۍ (په تیره بیا اپالیلچین لوک او لویدیځ موسیقي) څخه بلل کیږي او بلګي. د هیواد سندرغاړی ډیری بیلډیډونه او نڅا طنزونه لري چې عموما ساده بڼه، لوبو غزلونه، او همغږۍ د ډیری تارونو وسیلو لکه بانججو، برقی او صوتی ګیټارس، د فولاد ګیټارونه) لکه د پیډل سیلیلز او دوبس (، د زیانمنونکو په څیر. د بلوڅ ډولونه په پراخه توګه د ثبت شوي تاریخ په اوږدو کې کارول شوي.

نه محصولاتو دغوښتنې خپل انتخاب موندل شوي دي.