کامدی موزیک هغه موسیقي ده چې په فطرت کې مزاحیہ یا خیر دی، د موسیقۍ ډیری بیلګې شاملې دي. د کامدی موسیقي مشهور ډولونه عبارت دي له پاررو موسیقي، نوي ښکلې سندرې، د مزاحمي راکټ او کمډي هیپ هپ. ځینې ​​لوبغاړي لکه بو برنامم او ټیم هاکسکن د ډیرو دودیزو جیک کولو طریقو سربېره د سایټونو څخه کار اخلي، پداسې حال کې چې د "ویډر ال" یانکوفیک او Lil Dicky په څیر نور، د کامیډي موزیک په تمرکز تمرکز کوي. د خوندیتوب.

نه محصولاتو دغوښتنې خپل انتخاب موندل شوي دي.