زپډونلسکا هورکوکا

زپډونلوس هوراټکا زپډونلسيا هورکيکا (انګلکي: د لويديځ بخارۍ) جيو ويروسي پريمينوټي، کټري جې زوسوبينو فلاويفيرم (رودينا فلاويرايدي) označovaným jako západonilský virus. په دې کې د نیموکوچ پروسیس انکیک زیسا اسیمپټومیٹیکی. انکوبنیک دوبا

پاتی برخه