مصنوعي استخباراتي

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت) UI، انګلیکي مصنوعي استخباراتو، AI (د دې لپاره چې د افغانستان په اړه معلومات ترلاسه کړي د تلویزیوني سټراټیژیک جریانجینیک پوټینیک انټرنیشنل انټرنېشنل انسټیټوټ. دقیقه شمیره "inteligentní chování" د ژغورنې ځای کیکاږۍ، نه یوازې د

پاتی برخه
خپل نظر ورکړۍ